geschiedenis van de blokfluit

35.000 jaar oude fluit is oudste muziekinstrument dat ooit gevonden werd.

Door Marlow Hood (AFP) 2009, vertaling Marianne Hoek

Parijs (AFP) de steentijdmensen mogen weliswaar rauw vlees met hun tanden van het bot gescheurd hebben, maar ze maakten ook muziek volgens een studie die de ontdekking van een 35.000 jaar oude fluit rapporteert. Dit is tot nu toe het oudst bekende instrument.

De fluit is gevonden in de Ach vallei in Zuid-Duitsland, heeft vijf gaten en bijna geheel intact. Hij is nauwgezet met stenen werktuigen gesneden uit een hol vleugelbot van een grote gier volgens deze studie die gepubliceerd werd in het Britse tijdschrift Nature. (..) De fluit is bijna 22 centimeter lang en 2,2 centimeter in doorsnee. Naast de vingergaten zitten merktekens waaruit af te leiden valt dat de gaten nauwkeurig geplaatst zijn. Er zijn twee diepe v-vormige inkepingen gesneden waar de speler de fluit moet hebben aangeblazen.

 

Middeleeuwse blokfluit, gevonden in Dordrecht

De Dordrecht-blokfluit, die tijdens opgravingen in 1940 bij het Huis te Merwede in Dordrecht gevonden werd, is één van de vijf zeldzame archeologische blokfluitvondsten ter wereld. De fluit, gemaakt van fruitbomenhout, werd gevonden in een waterput die werd aangelegd bij de tweede bouwfase van het huis, kort voor het midden van de veertiende eeuw. De fluit is te dateren tussen ca. 1350 en 1421.

De Dordrecht-blokfluit is volgens het Dordrechts Museum van belang omdat dit instrument het oudste type blokfluit vertegenwoordigt en het gaafst en meest compleet is. De blokfluit zou daarmee het beste uitgangspunt voor verder onderzoek bieden. Dat onderzoek wordt nu verricht door leden van Aventure, ensemble voor middeleeuwse muziek.

Het museum: “Door via röntgenonderzoek naar de binnenkant van de fluit te kijken krijgen de onderzoekers veel informatie over het vakmanschap waarmee de fluit is gebouwd. De kennis over de bouwprincipes van de fluit maakt het mogelijk een relatie te leggen met zowel volksinstrumenten als de historische vroeg zestiende-eeuwse blokfluiten.”